Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus bei kaip atsisakyti savo sutikimo, galite rasti čia.
Statybos darbai
Ar pastačius sodo namą galima jo paskirtį pakeisti į gyvenamąją?

Ar reikalingas leidimas sodo namo statybai ir gyvenamajo namo statybai iki 80m2?

Dažnai painiojamos sąvokos „sodo namas" ir "gyvenamasis namas".

Sodininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad sodo namas - nesudėtingas poilsiui skirtas statinys, esantis sodo sklype. Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas" 6.1 punkte nurodyta, kad gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai - skirti gyventi vienai šeimai.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad sodo namo ir vieno buto gyvenamojo namo sąvokos nėra tapačios (sodo namas skirtas poilsiui, o vieno buto gyvenamasis namas skirtas nuolat gyventi) ir šių statinių statybos reguliavimas yra skirtingas.

Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017„Statinių klasifikavimas" 2 lentelės 1 punkte nurodyta, kad gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatas, kurio didžiausias aukštis 8,5 m, o didžiausias plotas 80 m2, priskiriamas II grupės nesudėtingųjų statinių kategorijai.

Lentelės 4 punkte nurodyta, kad sodo namai, kurių didžiausias aukštis 8,5 m, o didžiausias plotas 80 m2, priskiriami I grupės nesudėtingųjų statinių kategorijai, tai pačiai kategorijai priskiriami pastatai kurių didžiausia aukštis 5m ir didžiausias plotas 50m2

Atvejai, kada privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą naujo nesudėtingojo statinio statybai yra išvardinti statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" (toliau - reglamentas STR 1.05.01:2017 ) 3 priedo 1 punkte.

Pagal šį reglamentą leidimas statyti naują statinį privalomas šiais naujo nesudėtingojo statinio statybos atvejais:

  • 1.1. kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose, Kuršių nerijoje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą - statant I grupės nesudėtingąjį statinį; Europos ekologinio tinklo „Natura 2000" teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) - statant I grupės nesudėtingąjį statinį (pastatą ne sodyboje, tiesiant susisiekimo komunikacijas, statant plokščiadugnius grūdų saugojimo bokštus, siloso ir šienainio tranšėjas, vėjo elektrines);
  • 1.2. mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000" teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) - statant II grupės nesudėtingąjį statinį;
  • 1.3. statant II grupės nesudėtingąjį gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatą;
  • 1.4. magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, - statant I ir (ar) II grupės nesudėtingąjį statinį;
  • 1.5. statant II grupės nesudėtingų statinių kategorijai priskirtas nuotekų valyklas ir (ar) nuotekų kaupimo rezervuarus.

Apibendrinant aukščiau pateiktas teisės aktų nuostatas, informuojame, kad:

- I grupės nesudėtingojo statinio - sodo namo statybai privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, jei jis patektų į reglamento STR 1.05.01:2017 3 priedo 1.1 ir 1.4 papunkčiuose nurodytas teritorijas. Jei naujai statomas I grupės nesudėtingasis statinys (sodo namas) nepatektų į reglamento STR 1.05.01:2017 3 priedo 1.1 ir 1.4 papunkčiuose nurodytas teritorijas, statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas.

- II grupės nesudėtingojo statinio - vieno buto gyvenamojo namo statybai visada privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą; Statybos leidimų išdavimo tvarka nustatyta reglamente STR 1.05.01:2017. Tiek vieno buto gyvenamiesiems namams, tiek sodo namams taikoma ta pati statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarka. Statybą leidžiančius dokumentus išduoda savivaldybių administracijos.

Ar pastačius sodo namą galima jo paskirtį pakeisti į gyvenamąją?

Kaip jau minėjome, pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 6 dalį sodo sklype nerengiant teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų gali būti arba vienas sodo namas, arba vienas vieno buto gyvenamasis pastatas. Vadovaujantis šia nuostata manome, kad pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, sodo sklype Nekilnojamojo turto registre įregistruoto sodo namo paskirtis gali būti keičiama į vieno buto gyvenamąjį namą. Leidimas keisti nesudėtingojo statinio paskirtį, kai neatliekami jokie statybos darbai, neprivalomas.

Informacija ruošiama...

Informacija ruošiama...

Informacija ruošiama...

Informacija ruošiama...

Namų projektai
Informacija ruošiama...

Informacija ruošiama...